Road in the Highway

Kontakt

PRIGOVOR

Način podnošenja prigovora

Sukladno čl.10. st2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) i sukladno čl.6 st.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), obavješćujemo korisnike usluga kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom na: kontakt@perla-svjetska-putovanja.hr ili poštom/osobno na adresu: PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o., Ante Starčevića 16, 21260 Imotski, unutar deset (10) dana nakon završetka usluge.

Odgovor na pisani prigovor korisnika usluge, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u prigovoru kao Vašu adresu.

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 8:00 - 16:00

Utorak: 8:00 - 16:00

Srijeda: 8:00 - 16:00

Četvrtak: 8:00 - 16:00

Petak: 8:00 - 16:00

Subota: 8:00 - 12:00

Adresa

Ante Starčevića 16

21260, Imotski

Hrvatska

Kontakt

Broj telefona: 021 670 232

Mobitel: 095 670 2322

kontakt@perla-svjetska-putovanja.hr

Informacije

Pratite nas!

Blue Instagram Logo Vector
Facebook Logo
call logo